این دفتر، با عنوان «دفتر رئیس‌جمهور دوره نهم و دهم» هم سربرگش را زده و هم مشایی برای معاون آن حکم زده است.

راه دانشجو: در حالی که امروز محمود احمدی‌نژاد و تیمش به ساختمان لادن در خیابان ونک رفتند، ظاهرا مسئولان جدید دفتر روحانی ضمن موافقت با حضور آنها در یکی از طبقات این ساختمان از آنها خواسته‌اند طبقات دیگر را تخلیه کنند.

به گزارش انتخاب، ظاهرا این ساختمان طبقات متعددی دارد و مسئولان ریاست جمهوری برای امور دیگر به آن نیاز دارند.

قابل ذکر است، ساختمان لادن در ونک که پیش از این در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود، چند سال پیش به کنترل نهاد ریاست جمهوری درآمد و پس از بازسازی در اختیار علی سعیدلو معاون امور بین‌الملل احمدی‌نژاد قرار گرفت و در این روزهای آخر نیز تحت ریاست بقایی قرار گرفت.

این دفتر، با عنوان «دفتر رئیس‌جمهور دوره نهم و دهم» هم سربرگش را زده و هم مشایی برای معاون آن حکم زده است.

محمود احمدی‌نژاد بعد از مراسم تنفیذ و تحویل رسمی نهاد ریاست‌جمهوری به حسن روحانی، به‌ همراه اسفندیار رحیم‌مشایی به ساختمان لادن رفته است.»