یک شهروند نی ریزی در پی قطع یارانه نقدی اش با مراجعه به اداره ثبت احوال گواهی فوت خود را دریافت کرد.

یک شهروند نی ریزی در پی قطع یارانه نقدی اش با مراجعه به اداره ثبت احوال گواهی فوت خود را دریافت کرد.

آقای خلیل. الف 52 ساله، کارمند، ساکن نی ریز گفت: یارانه نقدی خانوار بنده در 12 مرداد 1390 قطع شد و من برای علت این موضوع پس از 3 ماه به اداره ثبت احوال مراجعه کردم که در آنجا اعلام کردند سرپرست خانوار ( که بنده هستم ) فوت شده است.

وی افزود: گواهی فوت بنده شماره ثبت و تاریخ ثبت دارد ولی علت فوت من نامعلوم درج شده است.

به گفته وی به رغم تحقیقات محلیِ نیروی انتظامی نی ریز، این پیگیری ها پس از 10 ماه تاکنون نتیجه ای نداشته است.

ریحانی مدیر ثبت احوال نی ریز هم صحت گواهی فوت صادر شده را تایید اما درباره علت قطع یارانه این فرد سکوت کرد.

گواهی فوت این فرد در تاریخ 12 آذر 90 به شماره ثبت 4657 صادر شده است.